W każdej przedszkolnej grupie prowadzone są zajęcia lingwistyczne. Grupa III wyróżnia się tym, że właśnie u nich są to wyjątkowo zajęcia z języka niemieckiego. Dzieci chętnie uczą się tego języka, znają już wiersze i piosenki, chętnie używają zwrotów grzecznościowych , przedstawiają się, znają nazwy owoców i warzyw i to wszystko w języku niemieckim. 19.11.2014 zaprosiliśmy rodziców na zajęcie otwarte, aby mogli się przekonać jak pięknie ich dzieci pracują właśnie na zajęciach lingwistycznych. Bardzo dziękujemy rodzicom za udział w zajęciu.