W ubiegłym tygodniu doskonaliliśmy umiejętność mierzenia za pomocą ustalonej miary. Podzieliliśmy się na trzy osobowe zespoły. Naszym zadaniem było zmierzenie bibułowego paseczka za pomocą patyczka. Drugie zadanie polegało na pocięciu bibuły na 10cm paseczki. Długość paseczków dzieci odmierzały przy użyciu cm. W naszej Sali utworzyliśmy stanowisko, w którym Natalka odnotowywała długości podawane przez zespoły oraz ilość pociętych paseczków. W tych zadaniach bardzo ważną rolę odgrywała jakość naszej współpracy- dzieci samodzielnie musiały podzielić się pełnionymi funkcjami w zespole: niektóre trzymały bibułowe paseczki, inne mierzyły, cięły nożyczkami. Ważne zauważenia i podkreślenia jest fakt, że cały zespół podchodził do Natalki, aby podać swoje wyniki. Pod koniec podsumowaliśmy efekty naszej współpracy, a także dowiedzieliśmy się na czym polega szacowanie. Podjęliśmy próbę oszacowania naszych wyników. To niepozorne ćwiczenie przyniosło dzieciom bardzo dużo radości i satysfakcji!