Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne. Aby umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój w tym właśnie zakresie, w naszym przedszkolu odbyły się kolejne warsztaty plastyczne prowadzone przez terapeutów ze stowarzyszenia KROPKA – WOLNI OD UZALEŻNIEŃ, które odbyły się w ramach programu antyalkoholowego.

Przedszkolaki w czasie warsztatów wykonały zimowe bałwanki ze skarpet, ryżu oraz artykułów dekoracyjnych. Przedszkolaki pracowały bardzo dzielnie i z wielkim zaangażowaniem, a efekt jest jednym słowem wręcz zdumiewający.