Po dokonaniu refleksji czyli rozmowie na temat tego o czym rozmawialiśmy i się uczyliśmy dzieci przystąpiły do wykonania pracy plastycznej. Każde dziecko wylosowało karteczkę w jednym kolorze z trzech: niebieski, zielony lub czerwony. Następnie kolor karteczki wskazywał im stół do którego maja usiąść i zacząć pracować. Dzieci wyklejały skrawkami kolorowego papieru tablet, malowały telefon oraz kolorowały komputer. W każdej chwili miały możliwość podejść do osobnego stołu i zobaczyć jak wyglądają różne urządzenia elektroniczne na żywo. Po skończeniu pracy w swoich zespołach opowiadały sobie nawzajem co zrobimy i czego użyły. ”