W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nauczyciele starają się przybliżyć temat ten najmłodszym w różny sposób: zajęcia, wycieczki, udział w projektach, konkursach, akcjach związanych z w/w tematyką.

W środę, 14.11.2018., na scenie Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta w Kołobrzegu, odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Patriotycznej, którego organizatorem było nasze Przedszkole. Przegląd patronatem honorowym objął Prezydent Miasta- Pan Janusz Gromek. Na scenie wystąpiły dzieci z 8 kołobrzeskich placówek: Przedszkoli Miejskich nr 1,2,3,6,7,8,10, Przedszkola Rodzinnego Mądowscy, a także uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Kołobrzegu. Mali wykonawcy przedstawili wybrane przez siebie piosenki i pieśni patriotyczne prezentując swoje umiejętności wokalne, taneczne. Wszystkie prezentacje były wspaniałe.

Na zakończenie spotkania Prezydent Janusz Gromek wręczył małym artystom dyplomy i prezenty.

Wspólnie spędzony czas przyniósł zadowolenie, radość, a także pozwolił na chwilę zadumy.