Wrzesień był miesiącem  w którym  przedszkolaki  uczyły się zasad  bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu  oraz poznały zasady  ruchu drogowego.   W ramach zajęć w przedszkolu  grupa „Krokodylki” wybrała się  na wycieczkę  na najbliższe  skrzyżowanie ulic. Dzieci przypomniały , jak należy  zachować się w pobliżu  jezdni  oraz jak  bezpiecznie  przechodzić przez  ulicę .                                                                                                                                         Przedszkolaki  zapoznały  się z wyglądem  i znaczeniem  kilku  ważnych znaków  drogowych . Dzieci obserwowały też zachowanie  pieszych  i pojazdów , miały możliwość przechodzenia  na drugą stronę  ulicy  z zastosowaniem  zasad  bezpieczeństwa , utrwaliły  też zasady poruszania się po chodniku .Podczas tej wycieczki  dzieci  utrwaliły  poznane znaki  drogowe , dzięki którym  będą bezpieczniejsze na  drodze.