W środę, 24 marca, na zajęciach koła plastycznego Krokodylki wykonały pracę pt.: „Graffiti”. Zadanie polegało na rysowaniu węglem na dużym formacie kartki szarego papieru, w rytm usłyszanej muzyki poważnej, wzorów zaproponowanych przez dzieci: kół, kwadratów, prostokątów, trójkątów. Poprzez wykonanie owej pracy dzieci utrwaliły nazwę „ekspresjonizm”, jako styl w malarstwie.