Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Pierwszym z rodziców czytającym bajki w grupie muchomorków była  Pani Monika.  Zasłuchane i zaciekawione muchomorki  wysłuchały  ulubione bajki Weroniki czytane przez jej mamę.