W ramach programu,, Bezpieczny Przedszkolak” zaprosiliśmy do naszego przedszkola ratowników WOPR. Dzieci miały okazję zobaczyć na fantomie, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy, kogo powiadomić, jeśli się taką osobę napotka-leżąca, nieprzytomną. Ratownicy przestrzegali dzieci przed wchodzeniem do wody z niesprawdzonym sprzętem pływającym, przestrzegali przed wchodzeniem do akwenu, którego się nie zna i pokazywali, co się dzieje, jeśli nie będziemy przestrzegali tych zasad.. Dzieci mogły zobaczyć, jak ratuje się osobę wyciągniętą z wody, demonstrowali deskę do ratowania, choć dzieci myślały, że to deska windserfingowa. Były zabawy ze spadochronem, a nawet przeciąganie liny. Dzieci oprócz zdobywania praktycznych wiadomości i umiejętności-bawiły się przy tym doskonale.